wtorek, 18 listopada 2014

Z przewodnikiem w ...

P R Z E W O D N I K I     W     K U L T U R Z E
INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA, WROCŁAW 20-21 LISTOPADA 2014

20 listopada 2014, ul. Szewska 36, s. 208
9.30 Otwarcie konferencji
Sesja I, godz. 9.40 – 13.30: Przewodniki po kulturze
·         E. Kosowska (U. Śląski), O aspekcie „ przewodnikowym” Nowych Aten
·         M. Rygielska (U. Śląski), Vide, audi, iudica. Ignacy Lubicz Czerwiński o podróżach i przewodnikach
·         J. Szymala (U.Wr), Na ukraińskich szlakach Bohdana Chmielnickiego
·         M. Marczyk, Lud jako element krajobrazu w XIX-wiecznych przewodnikach
·         J. Gul (U.Wr), Przewodniki po dziewiętnastowiecznych wystawach rzemieślniczo-przemysłowych
·         Gola (ITF, Opava), Fotograf – badacz czy zwiedzający? Prezentacja projektu fotograficznego: Sposoby życia na osiedlach robotniczych na Górnym Śląsku w okresie postindustrialnym
·         O. Haleta (U. Lwowski): The Railway Truck of Literature: Lviv Destination
·         D. Czaja (UJ, UW), Obrazy Włoch jako anty-przewodnik

Sesja II, godz. 14:30 – 18:15: Mapy, trasy kulturowe i pamięć
·         B. Frydryczak, Mapa – przewodnik w drodze
·         M. Morawiecka (UWr), Między kompasem a kosmologią: mapa jako obraz świata
·         Z. Pasek (AGH), Przewodniki po religii. Porównanie podręczników chrześcijańskiej inicjacji katolicyzmu i protestantyzmu (bierzmowanie / konfirmacja)
·         M. Grzywacz (UAM), Protestanckie wędrowanie śladami Hugenotów w Hesji i innych miejscach Europy
·         P. Banaś (UWr), Europejski sen. Niemiecki przewodnik po okupowanym Paryżu
·         Wasiliew (RGGU Moskwa), Projekt "Ostatni adres": przewodnik po miejscach pamięci i polityka pamięci w dzisiejszej Rosji
·         D. Krawczyńska, Przewodnik po polskiej literaturze o Zagładzie

Projekcja: 18:30 – 20:00
M. Barbaruk (UWr), prezentacja i komentarz do autorskiego filmu Błędne mapy – przewodnika po literackiej La Manchy

21 listopada 2014, ul. Szewska 36, s. 208

Sesja III, godz. 9:00 – 12: 30, Zwiedzanie i zwiedzający
·         D. Koczanowicz ( U.Wr), Przewodnik smaku
·         S. Owsianowska (Zakład Turystyki, AWF, Kraków), Obrazy ludzi w przewodnikach
·         B. Brzozowska (U. Łódzki), Nowe oblicza przewodnika w kontekście rozwoju kultury uczestnictwa
·         M. Zamorska (UWr), erforując zwiedzanie. Interaktywne przewodniki po projektach choreograficznych site-specific
·         M. Radkiewicz (UJ), Z „Przewodniczkami” po Krakowie
·         Różycka, Kobiecość dla opornych. Przewodniki dla kobiet a nostalgia za czasami, kiedy wszystko było prostsze
·         K. Gołuch (ITF, Opava), Projekt fotograficzny „Niepełnosprawni”. Jak pokazywać  świat innego / innych.

Sesja IV, godz.  13:30 – 15: 45, Tworzenie i oswajanie krajobrazów
·         K. Szewczyk (ITF, Opava), Fotograficzny  przewodnik po krajobrazach Górnego Śląska
·         E. Dawidejt-Drobek (Instytut Śląski), W. Drobek (Polit. Opolska), Przewodniki turystyczne w kontekście kreowania pamięci kulturowej. Oswajanie lokalnego dziedzictwa tzw. Ziem Odzyskanych

·         J. Siostrzonek, O. Durczak (ITF, Opava), Przewodnik jako fenomen socjologiczny. Analiza współczesnych czeskich przewodników miejskich na przykładzie fotograficznych albumów po Ostravsku w latach 1948-1989.
·         M. Parus (AGH), Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w przewodnikach turystycznych po mieście Opolu z lat 1963-1989
·         Janus (UWr), Spacery z książką w dłoni. Literackie przewodniki po Bielawie i Świdnicy

Sesja V, godz. 16:00 – 18:15, Przewodniki alternatywne

·         Z. Rybczynska (U. Lwowski), Potęga i niemoc spojrzenia Meduzy: alternatywne przewodniki miejskie jako realizacja nowej utopii
·         T. Mincer (UWr), Wrocławskie przewodniki alternatywne
·         R. Losiak (UWr), Pejzaże audiowizualne Dolnego Śląska
·         R. Tańczuk (UWr), Mapy dźwiękowe jako przewodniki po przeszłości
·         Topp. P. J. Fereński (UWr), Przewodniki alternatywne po dolnośląskich miasteczkach. Dzierżoniów -  prezentacja projektu.

Podsumowanie konferencji, godz. 18:30 – 19:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz